Concurs pentru ocuparea postului de registrator medical

Spitalul Municipal Tg.Secuiesc organizează in data de 24.05.2018, ora 10, în conformitute cu prevederile HG nr.286/2011
CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII URMATOARELOR POSTURI :

REGISTRATOR MEDICAL – 1 post (pe perioadă nedeterminată) la Ambulatoriu de Speialitate

CONDITII GENERALE
a) indeplineşte condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in România
b) are vârsta de minimum 18 ani impliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de specialitate medicina muncii;
e) indeplineşte conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) indeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă postului pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea”
CONDITII SPECIFICE
– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare calculator
– abilităţi de comunicare;
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări inclusiv diplomă de bacalaureat;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă
e) raport per salariat din Revisal
f) cazierul judiciar
g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
h) curriculum vitae,
i) chitanta taxa concurs de 50 lei
Dosarele se depun la sediul spitalului din str, Fabricii nr.2/a, la Serviciul R.U.N.O.S, până in data de 14.05.2018 ora 11.
In data de 15.05.2018 se va afişa cu ,,admis” sau ,,respins” rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere, candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi o proba practică / interviu, probe care vor fi notate de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin un punctaj de 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs. Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul spitalului, in termen de maxim 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă.

Bibliografia precum şi alte informaţii suplimentare se obţin pe www.spitaltgsecuiesc.ro şi la tel. 0267 361 469.

TEMATICA DE CONCURS
PENTRU POSTUL DE REGISTRATOR MEDICAL-AMBULATORIU

 1. Cunostinte de calculator , utilizareWord, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader.
 2. Drepturile pacientului,
 3. Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților,
 4. Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurări de sănătate
 5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.
 6. Înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 7. Cardul European si Cardul national de asigurari de sanatate
 8. Precauțiunile universale din Anexa nr. IV la OMS nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE
REGISTRATOR MEDICAL AMBULATORIU DE SPECIALITATE

 1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader – Manuale de utilizare
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VIII, Cap. II. Persoane asigurate; Ordin CNAS nr. 581/2014.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX si Ordinul nr. 559/ 2006.
 4. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 5. Ordinul 1782/576 /2006 modificarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 6. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului.

RESPONSABILITĂŢI
REGISTRATOR MEDICAL- AMBULATORIU DE SPECIALITATE :

 • Intampina pacientii care sosesc in ambulatoriul de specialitate si le ofera informatiile solicitate
 • Verifica datele pacientilor si ii indruma catre cabinetul medical unde va avea loc consultatia/investigatia;
 • Preia apelurile telefonice;
 • Programeaza sau reprogrameaza pacientii la diferite consultatii/investigatii;
 • Incaseaza contravaloarea serviciilor medicale;
 • Gestioneaza documentele pacientilor (fise medicale, fise de solicitare, dosare medicale, etc);
 • Elibereaza rezultatele analizelor;
 • Preia si distribuie corespondenta;

Concurs pentru ocuparea postului de medic specialist chirurgie

Anunț anexat (PDF)

În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015,cu modificările şi completările ulterioare,
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici publicate în săptămânalul,,Viaţa medicală” nr.13. Din 30.03.2018 , se va desfăşura în data de 25.05.2018 , ora 9 (proba scrisă 25.05.2018 orele 9, proba practică 25.05.2018 orele 14) la sediul Spitalului Municipal Tg.Secuiesc , Str.Fabricii , Nr.2/a ( în sala de sedinţă).

 • 1 post de medic specialist specialitatea chirurgie generală la Secţia chirurgie generală
  Consursul va constă din următoarele probe:
 • Proba scrisă (obligatorie);
 •  Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţiile postului publicat la concurs);
  Tematica şi bibliografia de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul Spitalului Muniipal Tg.Secuiesc www.spitaltgsecuiesc.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.
 • Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al Spitalului Municipal Tg.Secuiesc telefon 0267/361469 , interior 105.

Tematica

pentru concursul de ocupare de post – specialitatea CHIRURGIE GENERALĂ

 1. PROBA SCRISA
 2. PROBA CLINICA
 3. PROBA PRACTICA – OPERATORIE

 

PROBA SCRISA

Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de tehnici chirurgicale.

Subiecte de anatomie chirurgicala

 1. Anatomia chirurgicala a tiroidei (1)
 2. Anatomia chirurgicala a sanului (2)
 3. Anatomia chirurgicala a axilei (3)
 4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic (4)
 5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei (4)
 6. Anatomia chirurgicala a mediastinului (4)
 7. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal (5)
 8. Anatomia chirurgicala a zonelor herniare (5)
 9. Anatomia chirurgicala a esofagului (2)
 10. Anatomia chirurgicala a diafragmei (2)
 11. Anatomia chirurgicala a stomacului (2)
 12. Anatomia chirurgicala a ficatului (2)
 13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice (2)
 14. Anatomia chirurgicala a splinei (6)
 15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic (2)
 16. Anatomia chirurgicala a pancreasului (2)
 17. Anatomia chirurgicala a duodenului (2)
 18. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire (2)
 19. Anatomia chirurgicala a colonului (2)
 20. Anatomia chirurgicala a rectului (2)
 21. Anatomia chirurgicala a perineului (2)
 22. Anatomia chirurgicala a rinichilor (2)
 23. Anatomia chirurgicala a ureterelor (2)
 24. Anatomia chirurgicala a vezicii urinare (2)
 25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor (2)
 26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior (3)
 27. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului inferior (3)
 28. Anatomia chirurgicala a sistemului venos superficial si profund al membrului inferior (3)

Subiecte de patologie chirurgicala

 1. Traumatismele cranio-encefalice acute (7)
 2. Distrofia endemica tireopata (1)
 3. Hipertiroidiile (1)
 4. Cancerul tiroidian (1)
 5. Tiroiditele (1)
 6. Cardiospasmul (8)
 7. Cancerul esofagului (8)
 8. Esofagita caustica (8)
 9. Stenozele esofagului (8)
 10. Esofagita peptica (8)
 11. Herniile hiatale (8)
 12. Mastitele acute (9)
 13. Mastitele cornice (9)
 14. Tumorile benigne ale glandei mamare (9)
 15. Tumorile maligne ale glandei mamare (9)
 16. Mamela secretanta (9)
 17. Traumatismele toracice (7)
 18. Traumatismele abdominale (7)
 19. Politraumatismele (7)
 20. Herniile peretelui abdominal antero-lateral (5)
 21. Apendicita acuta (7)
 22. Peritonite acute difuze (10)
 23. Peritonite acute localizate (10)
 24. Ulcerul gastric (8)
 25. Ulcerul duodenal (8)
 26. Tumorile benigne ale stomacului (8)
 27. Cancerul gastric (8)
 28. Hemoragiile digestive (8)
 29. Indicatiile splenectomiei (8)
 30. Colecistitele acute (8)
 31. Colecistita cronica litiazica (8)
 32. Litiaza caii biliare principale (8)
 33. Tumorile maligne ale cailor biliare extrahepatice (8)
 34. Chistul hidatic hepatic (8)
 35. Cancerul de pancreas (8)
 36. Pancreatita acuta (8)
 37. Ocluziile intestinale (7)
 38. Infarctul entero-mezenteric (7)
 39. Patologia chirurgicala a diverticulului Meckel (8)
 40. Tumorile intestinului subtire (8)
 41. Boala Crohn (8)
 42. Diverticuloza colica (8)
 43. Rectocolita ulcerohemoragica (8)
 44. Cancerul colonului (8)
 45. Cancerul rectului (8)
 46. Supuratiile perianorectale (fistule, abcese, flegmoane) (9)
 47. Hemoroizii (9)
 48. Litiaza renala (8)
 49. Adenomul de prostata (8)
 50. Sarcina ectopica (8)
 51. Neoplasmul ovarian (8)
 52. Fibromatoza uterine (8)
 53. Neoplasmul corpului uterin (8)
 54. Neoplasmul colului uterin (8)
 55. Ischemia acuta periferica (8)
 56. Ischemia cronica periferica (8)
 57. Varicele membrelor inferioare (8)
 58. Boala tromboembolica (8)
 59. Arsurile (9)
 60. Degeraturile (9)
 61. Infectiile acute ale degetelor si mainii (8)
 62. Antibioterapia in chirurgie (8)
 63. Socul (8)
 64. Resuscitarea cardio-respiratorie (8)

Subiecte de tehnici chirurgicale

 1. Abordul chirurgical al marilor vase (gat, brat, coapsa) (11)
 2. Tehnica abordului venos pentru cateterism (12)
 3. Tehnica suturilor vasculare (13)
 4. Crosectomia cu smulgerea safenei interne pentru varicele membrelor inferioare (14)
 5. Cura chirurgicala a herniei inghinale (15)
 6. Cura chirurgicala a herniei femurale (15)
 7. Cura chirurgicala a herniei ombilicale (5)
 8. Cura chirurgicala a eventratiilor (5)
 9. Cura chirurgicala a evisceratiilor (5)
 10. Tiroidectomiile (1)
 11. Tratamentul chirurgical al afectiunilor septice ale sanului (16)
 12. Mamectomiile (simpla, Madden, Patey, Halsted) (16)
 13. Traheostomia (4)
 14. Pleurotomia minima (4)
 15. Apendicectomia (17)
 16. Gastrostomia (18)
 17. Jejunostomiile (17)
 18. Colostomiile (17)
 19. Gastroenteroanastomoza (18)
 20. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastroduodenala (18)
 21. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastrojejunala (18)
 22. Vagotomia tronculara subdiafragmatica (18)
 23. Piloroplastiile (18)
 24. Rezectiile gastrice pentru cancer (18)
 25. Splenectomia (6)
 26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica) (19, 20)
 27. Colecistostomia (19)
 28. Coledocotomiile (19)
 29. Drenajul extern al caii biliare principale (19)
 30. Derivatii biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,
 31. coledocoduodenoanastomoza, coledocojejunanastomoza) (19)
 32. Enterectomia segmentara (17)
 33. Cistostomia (13)
 34. Anexectomia (13)
 35. Histerectomiile (21)
 36. Amputatia de gamba (13)
 37. Amputatia de coapsa (13)
 38. Colectomia segmentara (17)
 39. Hemicolectomia dreapta (17)
 40. Hemicolectomia stanga (17)
 41. Operatia Hartman (17)
 42. Cura chirurgicala a hemoroizilor (22)
 43. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale (22)
 44. Cura chirurgicala a hidrocelului (13)
 45. Cura chirurgicala a varicocelului (13)
 46. Orhiectomia (23)
 47. Laparoscopia diagnostica (24)

 

PROBA CLINICA

Consta din subiectele de Patologie chirurgicala.

 

PROBA PRACTICA – OPERATORIE

Consta din subiectele de Tehnici chirurgicale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Caloghera C. – Chirurgia tiroidei şi a paratiroidelor, ed. a 2-a, Ed. Mirton, Timişoara, 1996
 2. Papilian V. – Anatomia omului, vol. I, II, ed. a 6-a, Ed. Didactică şi Pedagogică Buc., 1982
 3. Ranga V. – Anatomia omului. Membrele, Ed. Cerna Buc. 1993
 4. Coman C., Coman B. – Urgenţe medico- chirurgicale toracice, Ed. Medicală Burc. 1989
 5. Caloghera C. – Chirurgia peretelui abdominal, Ed. Acad. RSR, Buc. 1987
 6. A. Popovici, G. Grigoriu – Splenectomia, Ed. Militară Buc. 1995
 7. Caloghera C. – Chirurgia de urgenţă, Ed. Artab Timişoara 1993
 8. N. Angelescu – Tratat de patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Buc. 2001
 9. Al. Prişcu – Chirurgie vol. I, II, Ed. Didactică şi Pedagogică Buc. 1995
 10. I. Popescu, C. Vasilescu – Peritonitele, Ed. Celsius, Buc. 1998
 11. I. Pop D. Popa – Sistemul arterial aortic – patologie şi tratament chirurgical, Ed. Medicală Buc. 1982
 12. E. Proca – Tratat de patologie chirurgicală vol. II, Ed. Medicală, Buc. 1998
 13. V. Răzeşu – Chirurgie generală – probe practice pt. examene şi concursuri, Ed. Răzeşu, Piatra Neamţ, 1995
 14. P. Ignat – Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare, Ed. Acad. RSR, 1985
 15. F. Gavrilaş, V. Oprea – Elemente de chirurgie în hernia inghino-femurală, Ed. OELTY
 16. Sârbu P., Chiricuţă I., Pandele A., Setlacec D. – Chirurgie ginecologică, Ed. Medicală Buc. 1982
 17. Simici P. – Elemente de chirurgie intestinală, Ed. Medicală, Buc. 1976
 18. I. Juvara, D. Burlui, D. Setlacec – Chirurgia stomacului, Ed. Med. Buc. 1984
 19. I. Juvara, D. Setlacec, D. Rădulescu, S. Gavrilescu – Chirurgia căilor biliare extrahepatice, Ed. Med. Buc. 1989
 20. E. Târcoveanu – Elemente de chirurgie laparoscopică, Ed. Polirom Iaşi 1998
 21. C. Rădulescu – Ginecologie, Ed. Med. Buc., 1995
 22. F. Mandache – Chirurgia rectului, Ed. Med. Buc. 1971
 23. Lucan M. – Tratat de tehnici chirurgicale urologice, Ed. Infomedica 2002
 24. Duca S. – Chirurgia laparoscopică, Ed. Paralela 45, 2001

Concurs pentru ocuparea postului de portar

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC
SCOATE LA CONCURS
în conformitate cu prevederile HG 286/2011 nr.896/215,cu modificările şi
completările ulterioare următorul post:

Post portar la poarta Spitalului Municipal Tg.Secuiesc

Condiţii de înscriere:

Condiţii generale pentru ocuparea postului :

 • studii generale
 • atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent pază

Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • permis de conducre cat.B
 • 3 ani vechime în specialitate

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere în care să menţioneze postul pentru care doreşte să concureze
 • copia actului de identitate
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • carnetul de muncă şi/sau adeveriţele care atestă vechimea în muncă în copie
 • cazierul judiciar
 • acte de stare civilă( certificat de nastere,certificat de căsăstorie)
 • curriculum vitae
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate

Tematica de concurs şi alte informatii suplimentare se pot obţine la secretariatul
Spitalului Municipal Tg.Secuiesc, telefon: 0267-361469
Înscrierile se fac în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentului
anunţ ( până la 27.09.2017l) La sediul unităţii: Tg.Secuiesc,Str.Fabricii ,Nr.2/a,
Jud.CV.
Concursul va consta dintr-o probă orală şi o probă scrisă.
Data concursului: 29.09.2017

Bibliografie:

 • suport de curs pt. formarea profesională AGENT DE SECURITATE emis de SC. ICON SRL.
 • Legea 333/2003