Concurs pentru ocuparea postului de portar

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC
SCOATE LA CONCURS
în conformitate cu prevederile HG 286/2011 nr.896/215,cu modificările şi
completările ulterioare următorul post:

Post portar la poarta Spitalului Municipal Tg.Secuiesc

Condiţii de înscriere:

Condiţii generale pentru ocuparea postului :

 • studii generale
 • atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent pază

Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

 • permis de conducre cat.B
 • 3 ani vechime în specialitate

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere în care să menţioneze postul pentru care doreşte să concureze
 • copia actului de identitate
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • carnetul de muncă şi/sau adeveriţele care atestă vechimea în muncă în copie
 • cazierul judiciar
 • acte de stare civilă( certificat de nastere,certificat de căsăstorie)
 • curriculum vitae
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate

Tematica de concurs şi alte informatii suplimentare se pot obţine la secretariatul
Spitalului Municipal Tg.Secuiesc, telefon: 0267-361469
Înscrierile se fac în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentului
anunţ ( până la 27.09.2017l) La sediul unităţii: Tg.Secuiesc,Str.Fabricii ,Nr.2/a,
Jud.CV.
Concursul va consta dintr-o probă orală şi o probă scrisă.
Data concursului: 29.09.2017

Bibliografie:

 • suport de curs pt. formarea profesională AGENT DE SECURITATE emis de SC. ICON SRL.
 • Legea 333/2003