Drepturile pacientului internat în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc:

 • 1. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.
 • 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale,precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • 7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • 8. Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • 9. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • 10. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • 11. Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • 12. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • 13. Pacientul are dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată.
 • 14. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • 15. Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
 • 16. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • 17. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • 18. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Obligaţiile pacientului internat în Spitalul Municipal Târgu Secuiesc:

 • 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital.
 • 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii.
 • 3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută.
 • 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului.
 • 5. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei.
 • 6. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire, precum şi pe ceilalţi pacienţi.
 • 7. Respectarea ordinii şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare.
 • 8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului.
 • 9. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.